Service


In elke organisatie is de telefoon zonder meer de grootste tijdrover.
Er zijn dan ook duizenden technieken ontwikkeld om klanten via de telefoon weg te pesten.

handboek klanten wegjagenHet Handboek Klanten Wegjagen is bedoeld om gewone stervelingen als u en ik de nodige handreikingen te geven om weer een normaal leven te kunnen leiden.

Zonder klanten, dus zonder stress, ellende en gezeur.

In het handboek geven de voorzitters een korte theoretische inleiding op het gebruik van de telefoon als pestmiddel, waarna ze u onderdompelen in een waterval aan praktische tips en technieken.


Als voorsmaakje geven we u er hieronder alvast enkele mee:
 

 • probeer al heel vroeg uit te zoeken wat het tegenovergestelde is van wat de vijand echt wil, en werk daar zo snel mogelijk naartoe
 • verkondig met luide stem dat u uitgebreide service geeft en maak de etter er vervolgens attent op dat hij net buiten de categorie klanten valt die deze kan krijgen
 • bouw het bestaande servicepakket ongemerkt af door voor elke handeling een vergoeding te vragen (topvoorbeeld: bancaire verrichtingen die vroeger gratis waren)
 • zoek in uw organisatie de natuurtalenten die van de simpelste zaak een kluwen maken dat zo complex is dat ze het zelf niet eens meer begrijpen, volg hun voorbeeld
 • maak instructies en voorwaarden voor service zo onduidelijk dat de klant er nooit aan toe komt
 • stel een werkgroep in die in kaart brengt in welke fasen van de dienstverlening u de klant eindeloos kunt laten wachten
 • definieer verschillende service-niveaus en installeer een dartsbord waarmee u bepaalt welke etter van welk niveau mag genieten
 • automatiseer uw service: dit vertraagt uw diensten aanzienlijk en maakt ze ook stukken duurder, elk eigen initiatief van medewerkers (ongelukjes gebeuren nu eenmaal…) wordt onmogelijk en de vijand moet leren zich te schikken naar procedures die te enen male verschillen van hun wensen.

U hebt het Handboek Klanten Wegjagen nog niet op uw bureau liggen? Bestel het hier!

Nog meer tips:

 • telefoon
 • briefwisseling
 • persoonlijk contact
 • product en prijs 
 •