Pers

De Klanten Wegjaag Club was recent in de media:

  • Erik Mathlener doet een Klanten Wegjagen special op TV Noord-Holland.
  • Erik Mathlener: een, nee twee interviews op de radio.
PR contact: Guido Thys