Het persoonlijke gesprek


Wanneer u oog en oog met klanten zit, hebt u de beste kansen om hen terminaal te beledigen.
Dit is echter een dermate precaire aangelegenheid dat u zich bijzonder goed moet voorbereiden en indekken!

handboek klanten wegjagenHet Handboek Klanten Wegjagen is bedoeld om gewone stervelingen als u en ik de nodige handreikingen te geven om weer een normaal leven te kunnen leiden.

Zonder klanten, dus zonder stress, ellende en gezeur.

In het handboek geven de voorzitters een korte theoretische inleiding op het persoonlijke contact als pestmiddel, waarna ze u onderdompelen in een waterval aan praktische tips en technieken.


Als voorsmaakje geven we u er hieronder alvast enkele mee:
 

 • eet 's ochtends enkele teentjes knoflook
 • agenda is vol, of gewoon zoek
 • creëer verwarring over de plaats van de afspraak en zorg ervoor dat u bij uw klant staat terwijl de klant bij uw kantoor komt opdagen
 • creëer verwarring over het tijdstip van de afspraak en zorgt ervoor dat de etter een uur te vroeg verschijnt 
 • of te laat, zodat u met de glimlach kunt vertellen dat u alweer aan het volgende gesprek bezig bent
 • bevestig de afspraak schriftelijk, maar breng een subtiele verandering aan plaats en/of tijd aan, b.v. 13.50 i.p.v. 15.30
 • bereid u helemaal niet voor inzake de inhoud van het gesprek
 • stuur geen routebeschrijving
 • wanneer u zelf naar de klant toegaat, gooit u de routebeschrijving vooraf in de prullenmand
 • kom helemaal niet opdagen en laat dit doorbellen wanneer u al met de klant aan tafel had moeten zitten
 • of bel helemaal niet zelf op
 • kom minimaal een kwartier te laat binnen
 • ga zitten met de zon in de rug zodat de klant steeds in het felle zonlicht moet staren
 • neem 5 collega's mee die allen op kosten van de klant meelunchen
 • neem documenten van een andere klant mee
 • spreek met volle mond 
 • mobieltje aan laten staan
 • allerhande documenten doornemen terwijl de klant met u praat
 • ga ook te vroeg weer weg 
 • stuur achteraf de verkeerde documenten en/of het verkeerde gespreksverslag op

U hebt het Handboek Klanten Wegjagen nog niet op uw bureau liggen? Bestel het hier!

Nog meer tips:

 • telefoon
 • briefwisseling
 • product en prijs 
 • service
 •